cropped-LOGO5.jpg

همراه سازمان شما هستم برای اینکه:
فرآیندهای سازمانی خود را شفاف و ساده سازی کنید؛
شاخص های کلیدی فرآیندها را به درستی تعیین و تکمیل نمایید؛
بهره وری سازمان را ارتقاء بخشید؛
مولفه های شادی سازمانی را در فرهنگ سازمانی خود جاری سازید؛
مدل کسب و کار خود را تدوین کنید؛
برنامه استراتژیک سازمانتان را تدوین و جاری نمایید؛
سامانه کنترل پروژه، دفتر مدیریت پروژه(PMO) سازمان خود را استقرار و ترمیم کنید.

برای پاسخگویی و راهنمایی در این زمینه فرم زیر را تکمیل فرمایید.

 

مشاوره سازمانی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
0