خلق لحظه شادی

تک تک ما می توانیم از وضع موجود شادتر باشیم و سفیر شادی شویم.

 از خود بپرسیم: در حال حاضر چه کاری انجام دهم تا شاد شدن را احساس کنم؟

تغییر افکار و عمل ما منجر به تغییر احساس و فیزیولوژی ما می شود؛ از این نکته استفاده کنیم و همین الان افکارمون رو بررسی کنیم، عملمون رو بررسی کنیم.

آیا غرق در ناعدالتی ها، قضاوت ها  و ….هستیم؟ آیا گذشته ناخوشایند را شخم می زنیم و انتظار شادی را داریم؟

اگر چنین است سریع تغییر جهت بدیم و به چیزهایی که دوست داریم متمرکز بشیم.

آیا گوشه ای نظاره گر کلی کار انجام نشده مان هستیم؟ آیا در وضعیتی خمود و آشفته به سر می بریم؟

اگر چنین است سریع از جا بلند شویم و ذره ای  از کارها رو پیش ببریم. به سر ووضعمون سامان بدیم و در برابر اینه لبخندی را بر چهره مان بدرخشانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *