آینده پژوهی

آینده، ساختنی است.

علمی است در جستجوی حقیقت و هنریست به دنبال زیبایی آفریدن

نیم نگاهی به آینده پژوهی-مشخصات جهان در دو پارادایم

الف: ویژگی های دنیا در پارادایم نیوتنی – دکارتی

۱-جهان مکانیکی ۲-خطی ۳-کنترل پذیر ۴-تمرکز گرا ۴-سلسله مراتب ۵-ارتباطات محدود ۶-یکنواخت ۷-علت ومعلولی ۸-پیش بینی پذیر ۹-تقلیل گرا ۱۰-شیئ گرا (بادیدن، پدیده ها را باور میکنند) ۱۱-هویت گرا ۱۲-تحول گرا

ب- ویژگی های دنیا در پارادایم عصر دانش بنیان


۱- پویا و خودسامانده ۲-غیر خطی ۳-کنترل ناپذیر ۴- شبکه ای ۵-غیر سلسله مراتبی ۶-ارتباطات گسترده ۷-متنوع ۸-معلولی-معلولی (علت های آن درآینده هستند یاچند معلول یک علت دارد) ۹-پیش بینی ناپذیر ۱۰-کل گرا ۱۱-موضوع گرا ۱۲-فرایند گرا ۱۳-انقلابی وتحول گرا ۱۴-پیشرفت باتصاعد هندسی

تعریف ویژگی های مذکور

پویا: وابستگی هر تغییری به عوامل متعدد و مختلف و نه عوامل مشخص

خودسامانده: شکل گیری خود به خودی ساختارهای سازمانی، الگوها یا رفتارهای خوب-توانایی یک سیستم برای تنظیم خودکار عناصر خود

غیرخطی: عدم تناسب و فقدان  ارتباط روشن بین دروندادها و بروندادهای یک سیستم

کنترل ناپذیر: کنار آمدن- به موفقیت و تداوم آن شک کن

شبکه ای: جمع عناصر یک سیستم، معادل آن سیستم نیست.

غیر سلسله مراتبی: توجه به حقوق آیندگان- همواره از بحران جلوتر باش

ارتباطات گسترده:  شناخت سیستم های تحت تعامل برای شناخت یک سیستم

متنوع: نقد قطعیت در علوم دیگر

معلولی-معلولی: علت ها در آینده هستند. ادراک ما از واقیت مهمتر از واقعیتست.

پیش بینی ناپذیر: غیر ممکن بودن درک تمامی عوامل موثر بر سیستم و تغییر دائمی محیط-آماده باشیم

کل گرا: نگاه از بیرون به درون(شناخت سرچشمه)/گر در طلب خودی، زخود بیرون آ

(تقلیل گرایی، علت مرده به دنیا آمدن استراتژیهاست)

موضوع گرا: شکل گیری زندگی از کلیدواژه ها به جای حروف الفبا

فرآیندگرا: بررسی دروندادها و بروندادها- تبدیل داده های  به ظاهر غیر منتظره به داده های قابل توجه(مجذوب کننده های ناشناس)

انقلابی و تحول گرا: باورهای بنیادین  را به چالش می کشد.

پیشرفت با تصاعد هندسی: تاثیرات گسترده تغییرات اندک

خودمانایی یا فراکتالی: با بزرگنمایی یک بخش، شکل کل را به خو.د می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *