CD صوتی مهارت های زندگی(set)

50,000تومان

مجموعه مهارت هایی که هر فردی را در رویارویی با چالش های زندگی تواناتر می سازد و به کمک یک سری مهارت های اجتماعی، احساسی و فکری، میتوان بر زندگی خویش مسلط شد. این محصول در قالب یک سی دی صوتی قابل ارائه است.