آشنایی با مهارت های زندگی – مقدماتی

توضیحات کوتاه
دوست عزیز

شما یک بار به این دنیا آمده اید و هدیه زندگی را دریافت نموده اید؛ پس با تهیه ی این محصول ساده اما کاربردی، اثربخش و کارا زندگی کنید.

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سحرخیزی با اشتیاق و شادابی

این محصول شامل شش فایل صوتی می باشد.

مخاطبین محصول:

کسانیکه صبح زود بیدار می شوند اما در طی روز خسته و بی حوصله هستند.

افرادی که تصمیم دارند شاداب بیدار شوند و راندمان خود را ارتقا دهند.

۸۹,۰۰۰ تومان

مراقبه ی ماه کامل

مراقبه ی ماه کامل در هنگام کامل بودن ماه در آسمان انجام می شود و یک پاکسازی با نور ماه محسوب می گردد.

می توانید این مراقبه را زیر نور ماه یا در محیطی آرام انجام دهید.حدود نیم ساعت برای این کار به خود زمان دهید.

۱۹۰,۰۰۰ تومان